Usługi

Szkoda na mieniu
(także w rolnictwie)

Jeśli zostałeś poszkodowany (Twoje mienie zostało zniszczone, utracone, zagarnięte, przywłaszczone) w wyniku:

  • kradzieży
  • pożaru
  • zalania
  • klęsk żywiołowych
  • oraz w innych przypadkach

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody. Przeanalizujemy treść umowy, którą posiadasz i wystąpimy w Twoim imieniu o stosowne odszkodowanie.Facebook