Usługi

Szkody osobowe

Miałeś wypadek jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta w wyniku którego doznałeś obrażeń ciała? We własnym zakresie pomożemy uzyskać Ci należne świadczenia takie jak:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki osób trzecich
  • zwrot utraconego dochodu
  • renta

Dochodzimy roszczeń nawet do 20 lat wstecz, jeśli doznałeś szkody na osobie z winy sprawcy i było prowadzone w sprawie postępowanie karne.

Facebook