Zasady działania

Bezpłatnie dojeżdżamy do klienta. Bezpłatnie analizujemy wszystkie okoliczności sprawy oraz dokumenty związane ze sprawą i przedstawione przez Ciebie. Za Twoją zgodą i po podpisaniu z nami umowy, podejmujemy natychmiastowe profesjonalne działania mające na celu reprezentowanie Ciebie przed podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody. Nasze wynagrodzenie to prowizja naliczona od wysokości wywalczonego dla Ciebie odszkodowania, którą ustalamy wspólnie na początku naszej współpracy. W przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody odmówi wypłaty odszkodowania lub zaniży jego wysokość, w porozumieniu z Tobą wystąpimy przeciwko niemu na drogę sądową. Pamiętaj, bez Twojej zgody nie zawrzemy z ubezpieczycielem żadnej ugody, porozumienia. Na bieżąco nasz zespół będzie Cię informował na jakim etapie jest Twoja sprawa. Warto skorzystać z naszych usług.


Facebook